Aktuality

27. júla 2010

Technická hotline

Postup pri volaní na hotlinku

1.Identifikácia volajúceho Je nutné nahlásiť zákaznícke číslo, prípadne telefónne číslo, alebo emailovú adresu. Ak sa tieto informácie nezhodujú s údajmi uvedenými v zozname kontaktných údajov pre potreby hotline, zákazník nemôže byť vybavený.

2 Údaje o opravovanom vozidle • Výrobca vozidla • Typ vozidla • Rok výroby • Kód motora, prípadne typ a obsah • VIN kód vozidla

3.Špecifikácie problému • Kód a popis závady, prípadne i doplňujúce informácie uvádzané vašim diagnostickým prístrojom • Presný popis požadovaných informácií

4.Spätná väzba Po dokončení opravy prosíme o poskytnutie informácie pracovníkom technickej Hotline, či rada viedla k úspešnému vyriešeniu problému, alebo v prípade, že sa tak nestalo, o informáciu, ako ste postupovali s riešením problému. Každý prípad je zaznamenávaný do technickej databázy Repnews. Tá tvorí základ pre informačný systém, ktorý následne využívajú ostatní konceptoví partneri. Aj vďaka vašim informáciám tak dochádza denne k rozširovaniu technickej databázy a to všetkým partnerom ponúka rýchlejšie a kvalitnejšie riešenie konkrétnych problémov.

Príklad riešeného problému

PROBLÉM

Svieti kontrolka oleja, motor vydává v spodnej časti klepot. RIEŠENIE Skontrolovať tlak oleja v motore, stav a funkciu olejového fi ltra. Ak sa ukáže ako nízky, skontrolovať, prípadne vymeniť olejové čerpadlo. Zaslané informácie k výmene olejového čerpadla a postupu nastavenia vyvažovacieho hriadeľa.

VÝSLEDOK

Výmena olejového čerpadla a správne nastavenie vyvažovacieho hriadeľa.

Viac informácií o technickej Hotline sa dozviete sekcii Servisné koncepty - Opravárenská hotline, alebo ak nám napíšete na koncepty@meteor.sk