Aktuality

27. júla 2010

Autoservis - Auto-Bal, s.r.o.

Sídlo: Lúčnica nad Žitavou č. 250, 951 88 Lúčnica nad Žitavou

Majiteľ: Blaško Dušan, Lipták Marián

Úroveň konceptu: Brand Partne, AUTOFIT

1. Kedy vznikla vaša spoločnosť?

Naša spoločnosť bola založená v roku 1992 ako spoločné podnikanie v oblasti servisu motorových vozidiel. Podnikanie na základe živnosti založili súčasný konatelia Marián Lipták a Dušan Blaško. Počas nasledujúcich rokov sme intenzívne rozvíjali podnikanie investíciami do materiálneho zabezpečenia a ľudských zdrojov. Postupne sa naša spoločnosť rozrastala o ďalších zamestnancov. V roku 2006 sme zmenili formu podnikania a transformovali sme sa na spoločnosť s ručením obmedzením pričom obchodný názov spoločnosti sme vzhľadom na tradíciu zachovali. Týmto sa naštartoval za ostatné roky najdynamickejší rozvoj v oblasti investícii. Začiatkom roku 2009 sme slávnostne otvorili novovybudované priestory autoservisu spolu s kompletným zabezpečením.

2. Čo je predmetom činnosti vašej spoločnosti resp. servisu?

Predmetom našej činnosti sú hlavne mechanické a karosárske opravy motorových vozidiel, diagnostika motorov a elektronických systémov vozidiel, nastavenie geometrie, pneuservis, opravy a údržba autoklimatizácií, montáž ťažných zariadení a predaj autosúčiastok. Dielňa je vybavená piatimi zdvíhacími zariadeniami a modernou autoservisnou technikou.

3. Aký máte počet zamestnancov?

V súčasnosti sme stabilný sedem členný kolektív, pričom všetci zamestnanci sú vysoko kvalifi kovaný a pravidelne školení.

4. Aké sú vaše doterajšie skúsenosti s našou hotline - technickou podporou?

Čo sa týka technickej podpory využívame viaceré dostupné zdroje informácií. Hotline je určite skvelou myšlienkou na ktorej bude neustále potrebné pracovať.

5. Aký bol váš dôvod vstupu do servisných konceptov?

Dôvodom bola predovšetkým otvorenosť novým postupom pri práci. V súčasnej dobe je vhodné mať pri sebe silného obchodného partnera prinášajúceho niekoľko výhod. Prvotné informácie sme získali od nášho obchodného zástupcu. Dlhoročné skúsenosti v podnikaní v tejto oblasti, nás utvrdili v tom, že sa treba stále posúvať vpred a byť otvorený požiadavkám trhu.

6. Aké máte ciele ako servis do budúcnosti?

Naším prvoradým cieľom je spokojný zákazník a poskytovanie autoservisných služieb na profesionálnej úrovni. Tomuto cieľu sú podriadené všetky naše investície.