Aktuality

02. novembra 2010

Štefan Guzej – PG - SERVIS

Sídlo: Strojárska 3098, 069 01 Snina
Majiteľ: Štefan Guzej
Úroveň konceptu: Brand Partner Plus


1.) Kedy vznikla vaša spoločnosť?

Moje začiatky boli v automotoservise veľmi ťažké. Robil som autoservis ako každý mladí človek popri normálnom zamestnaní. Po čase sa to už nedalo časovo zvládnuť a rozhodol som sa vystúpiť zo zamestnania a v roku 2002 som začal podnikať. Začínal som sám iba s jedným zamestnancom s karosárskymi a lakýrnickymi prácami. Do roku 2005 som bol v prenajatých priestoroch a v októbri 2005 som priestory odkúpil a v nich som vlastne dodnes.

2.) Čo je predmetom činnosti vašej spoločnosti resp. servisu?

Hlavným predmetom našej činnosti sú opravy motorov a prevodoviek, oprava klimatizácií v automobiloch a geometria. Vykonávame taktiež diagnostiku, pneuservis, bežnú údržbu a opravy osobných motorových vozidiel.

3.) Aký máte počet zamestnancov?

V súčasnosti naša fi rma zamestnáva štyroch mechanikov a dvoch zamestnancov zabezpečujúcich chod autoservisu. Taktiež sa venujeme odbornému výcviku učňov zo Združenej strednej školy v Snine, ktorej absolventi tvoria základ nášho autoservisu.

4.) Aké sú vaše doterajšie skúsenosti s našou hotline - technickou podporou?

Z technickej podpory poskytovanej vašou spoločnosťou TROST využívam najmä školenia a zapožičiavanie niektorých špeciálnych prípravkov. TecDoc, RepDoc a Maxitools využívam každodenne.

5.) Aký bol váš dôvod vstupu do servisných konceptov?

Odhliadnuc od materiálnych výhod, ktoré konceptová sieť poskytuje formou reklám a podobne, musím ako hlavné uviesť prístup k informáciám a školenia, ktoré výrazne skvalitňujú našu prácu a prístup k zákazníkom.

6.) Aké máte ciele ako servis do budúcnosti?

Cieľom každého autoservisu je získať si priazeň zákazníkov a najmä si ju udržať. Prístupom k zákazníkovi a kvalitou práce si tento štandard naďalej zvyšujeme a snažíme sa o to, aby zákazník od nás odchádzal spokojný.