Aktuality

02. novembra 2010

Miroslav Halgaš PRE-MO

Sídlo: Pichne 222, 069 01 Snina
Majiteľ: Miroslav Halgaš
Úroveň konceptu: Brand Partner


1.) Kedy vznikla vaša spoločnosť?

Naša spoločnosť vznikla v roku 2003, kedy sa aj začalo s výstavbou garáže a prístupovej komunikácie k nim. V súčasnosti má firma sedem stanovíšť so siedmymi zdvihákmi a jedným montážnym kanálom.

2.) Čo je predmetom činnosti vašej spoločnosti resp. servisu?

Hlavným predmetom našej činnosti sú opravy motorov a prevodoviek, oprava klimatizácií v automobiloch a geometria. Vykonávame taktiež diagnostiku, pneuservis, bežnú údržbu a opravy osobných motorových vozidiel.

3.) Aký máte počet zamestnancov?

V súčasnosti naša firma zamestnáva štyroch mechanikov a dvoch zamestnancov zabezpečujúcich chod autoservisu. Taktiež sa venujeme odbornému výcviku učňov zo Združenej strednej školy v Snine, ktorej absolventi tvoria základ nášho autoservisu.

4.) Aké sú vaše doterajšie skúsenosti s našou hotline - technickou podporou?

Z technickej podpory poskytovanej vašou spoločnosťou TROST využívam najmä školenia a zapožičiavanie niektorých špeciálnych prípravkov. TecDoc, RepDoc a Maxitools využívam každodenne.

5.) Aký bol váš dôvod vstupu do servisných konceptov?

Odhliadnuc od materiálnych výhod, ktoré konceptová sieť poskytuje formou reklám a podobne, musím ako hlavné uviesť prístup k informáciám a školenia, ktoré výrazne skvalitňujú našu prácu a prístup k zákazníkom.

6.) Aké máte ciele ako servis do budúcnosti?

Cieľom každého autoservisu je získať si priazeň zákazníkov a najmä si ju udržať. Prístupom k zákazníkovi a kvalitou práce si tento štandard naďalej zvyšujeme a snažíme sa o to, aby zákazník od nás odchádzal spokojný.