Aktuality

08. marca 2011

Pneu Antal s.r.o.

Sídlo: Partizánska cesta 106, 974 01 Banská Bystrica
Majiteľ: Jaroslav Antal
Úroveň konceptu: Brand Partner


1.) Kedy vznikla vaša spoločnosť?

V minulosti som pracoval ako zamestnanec servisu a mojou silnou motiváciou bolo založiť si vlastnú spoločnosť. Pneu Antal s.r.o. vznikla v r. 2005 a v začiatkoch, tak ako to vyplýva aj z jej názvu, pôsobila ako pneuservis. Postupne sme so zmenou požiadaviek na trhu rozšírili naše služby o rýchloservis a ďalšie servisné práce.

2.) Čo je predmetom činnosti vašej spoločnosti resp. servisu?

Naša spoločnosť ponúka zákazníkom široké spektrum služieb od mechanických prác, servisných prehliadok a pneuservisu po diagnostiku elektrických systémov. Zaoberáme sa tiež riešením poistných udalostí. Obracia sa na nás rôzna klientela, orientujeme sa tak na fyzické ako aj právnické osoby.

3.) Aký máte počet zamestnancov?

V súčasnosti riešia požiadavky našich zákazníkov 3 zamestnanci – jeden prijímací technik a dvaja mechanici. Na výbere zamestnancov si dávam osobne záležať, preferujem zodpovedný a individuálny prístup k zákazníkovi. Myslím si, že okrem technických predpokladov a kvalitnej práce, ktorá by mala byť samozrejmosťou,
je potrebné, aby dbal náš servis na korektnú komunikáciu so zákazníkmi.

4.) Aké sú vaše doterajšie skúsenosti s našou hotline - technickou podporou?

Viem, že Hotline linku využívajú priamo naši mechanici pri riešení konkrétnych problémov a takúto promptnú formu pomoci si pochvaľujú. Za pozitívne považujem tiež, že je možné podporné informácie pri riešení problému dostať aj prostredníctvom e-mailu.

5.) Aký bol váš dôvod vstupu do servisných konceptov?

Hlavným dôvodom vstupu do konceptu bola možnosť začleniť sa pod jednotnú značku, ktorá je zárukou kvalitných autoservisov v rámci vybraných krajín EÚ
a zlepšiť tým konkurencieschopnosť servisu. Motiváciou bola tiež zaujímavá príležitosť modernizovať autoservis prostredníctvom prefinancovania potrebného diagnostického zariadenia. Ako konceptový partner má servis prístup
k technickému softwaru Maxitools, ktorý poskytuje cenné technické informácie
o osobných a úžitkových vozidlách. Okrem neho intenzívne využívame objednávací systém Maximizer. Vďaka prednostnému zásielkovému servisu, môžeme skrátiť čas trvania opravy a tak vyjsť čo najviac v ústrety našim zákazníkom.

6.) Aké máte ciele ako servis do budúcnosti?

Do najbližšieho obdobia máme v pláne rozšíriť poskytovanie servisných služieb
o pracovisko údržby klimatizačných systémov vozidiel. V súčasnosti sídlime
v Banskej Bystrici v prenajatých priestoroch, preto by sme si radi postupne vybudovali vlastné zmodernizované priestory.