Aktuality

03. októbra 2011

AUTOUNION - Bittóová Adriana

Sídlo: Osloboditeľov 70, 044 14 Čaňa
Majiteľ: Ján Bittó, Adriana Bittóová
Úroveň konceptu: Brand Partner 

1.) Kedy vznikla vaša spoločnosť?

V roku 1997 sme sa spolu s manželkou rozhodli otvoriť v priestoroch nášho domu malú predajňu a v garáži sme začali realizovať pneuservisné služby. Postupne sme rozšírili služby pneuservisu aj na ďalšie opravy a v roku 2003 sme už boli malým rodinným servisom, ktorý poskytoval všetky základné typy opráv. Zameriavali sme sa najmä na opravy vozidiel koncernu VW. Neskôr v roku 2008 sme servis vybavili geometriou, diagnostikou a plničkou klímy.

2.) Čo je predmetom činnosti vašej spoločnosti resp. servisu?

Našim zákazníkom poskytujeme hlavne servisné prehliadky, ale realizujeme aj kompletné výmeny brzdových kvapalín, geometriu kolies, pneuservis a samozrejme sezónne opravy. V priemere opravíme 5 až 6 vozidiel denne. Výhodou nášho servisu je, že dokážeme našim zákazníkom poskytnúť aj rýchloservis – opravy do 2 hodín. Našimi klientmi sú najmä miestni podnikatelia a fyzické osoby.

3.) Aký máte počet zamestnancov?

Sme rodinný servis. Manželka sa stará o chod predajne a ja sa venujem servisu. Obidvaja máme založenú živnosť.

4.) Aký bol váš dôvod vstupu do servisných konceptov?

V roku 2009 som cítil potrebu sa začleniť pod veľkého partnera, ktorý by mi poskytol okrem dodania náhradných dielov aj utoservisnú techniku a dodatočné služby. Ponuka vstupu do vašich autoservisných konceptov prišla obratom. V spojení s bezúročným preinvestovaním autoservisnej techniky a možnosťou požičiavania náradia sú vaše servisné koncepty bezkonkurenčné.

5.) Aké sú vaše doterajšie skúsenosti s našou hotline – technickou podporou?

Hotline linku využívame iba v malej miere. Informácie sa snažíme získavať od známych, ktorí majú tiež skúsenosti so servisovaním áut. No myslím si, že hotline linka je spolu s technickými školeniami veľkým pomocníkom, najmä pre malé servisy ako sme my. Na školeniach sa vždy dozvieme niečo nové a nápomocné.

6.) Aké máte ciele ako servis do budúcnosti?

Ako sme už spomenuli sme rodinným servisom a takým aj chceme zostať. Neplánujeme rozširovať priestory nášho servisu. V blízkej budúcnosti by sme však chceli zriadiť prijímaciu kanceláriu, aby sa nám práca prijímania vozidiel zjednodušila a profesionálnila. Taktiež plánujeme postupnú obmenu techniky za novšie a kvalitnejšie zariadenia.