Aktuality

22. mája 2014

TROST-SCHAU úspešne za nami

K tohtoročnej TROST-SCHAU pristúpil TROST so sebavedomým mottom – „More speed, more power“. Sľuby boli dodržané.

Lákadlom pre zákazníkov na TROST-SCHAU bola aj tento rok kombinácia technických a produktových informácií, poradenstva, predaja a v neposlednom rade zábavy. Dôkazom je, že TROST-SCHAU tento rok privítala viac než 21 000 návštevníkov. Vïaka intenzívnej príprave sa TROST tím vrátane slovenskej podpory postaral o to, že okrem kvalitne odvedených prezentácií bol splnený aj plánovaný predaj. Rovnako úspešná bola aj TROST-SCHAU PÁRTY v sobotu veèer. Viac než  6 000 zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov oslavovalo a zabávalo sa s Heinom na známe hity.

TROST ďakuje všetkým zúčastneným za to, že pomohli TROST-SCHAU udržať pozíciu najúspešnejšej výstavy vo svojom odvetví.