Aktuality

29. mája 2014

Školenie o Blokovej výnimke

TROST pre všetkých obchodných partnerov v minulom týždni pripravil školenie o Blokovej výnimke. Školenia sa konali pre veľkú úspešnosť už po druhýkrát v tomto roku v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Podstatou školenia je oboznámiť prevádzkovateľov neautorizovaných autoservisov s informáciami, že zákazník so svojim autom v záruke nie je nútený jazdiť len do značkového servisu pre bežnú úpravu či servis. Je to možnosť pre nezávislé servisy prevádzať značkový servis, údržbu a opravy aj nových automobilov v záručnej dobe a to bez straty záruky, samozrejme pri dodržaní postupov a rozsahu prác predpísaných výrobcom automobilu a pri použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov. Bloková výnimka odstraňuje prekážky, ktorými sa výrobcovia áut bránili konkurencii.

Ďalšie kolo školení o Blokovej výnimke je plánované v jesennej autoservisnej sezóne 2014.