Aktuality

01. decembra 2014

Tlačová správa: WM Group kupuje TROST SE a stáva sa jednotkou v Európe

Skupina vlastníkov WM Group, riadená dlhoročným lídrom korporácie Hans-Heiner Müllerom, pred niekoľkými dňami uzavrela s akcionármi spoločnosti TROST SE, zakladajúcich skupinu TROST a Nadáciu Joachima Herza, zmluvu o kúpe akcií TROST Group. WM Group so sídlom v Osnabrücku odkúpi všetky akcie spoločnosti so sídlom v Stuttgarte na základe fúzie spoločností TROST a KSM z roku 2009. Transakcia podlieha formálnemu schváleniu protimonopolného úradu.

Obidve spoločnosti, WM AG a TROST SE, budú pokračovať v nezávislej činnosti a obchodovať paralelne na nezávislom trhu automobilových dielov v Nemecku, Rakúsku, Českej republike, Slovensku, Rumunsku a Holandsku.

Citácia Hans-Heinera Müllera: „Sme nadšení týmto dôležitým krokom. Umožní obom spoločnostiam trvalý a pevný vývoj na trhu. Naši zákazníci získajú na všetkých existujúcich trhoch ešte väčšie výhody z komplexných zásob automobilových náhradných dielov.”

Citácia Joachima Trosta: „Je pre nás veľmi dôležité, že úspešný príbeh spoločnosti TROST pokračuje. Z tohto dôvodu sme hľadali silného partnera. Tohoto partnera sme našli vo WM Group. Fúzia poskytuje obrovské príležitosti pre budúcnosť spoločnosti aj našich vysokokvalifikovaných zamestnancov.”


Kľúčové údaje:
WM Group so sídlom v Osnabrücku dosiahla s 3 300 zamestnancami v Nemecku, Holandsku, Rakúsku a USA ročný obrat, ktorý prevyšuje 840 mil. eur.
TROST Group dosiahla s asi 4 000 zamestnancami v Nemecku, Rakúsku, na Slovensku, v Českej republike a Rumunsku ročný obrat vo výške 800 mil. eur. TROST sa môže vo svojom ústredí v Stuttgarte pýšiť svojou storočnou históriou.

Z hľadiska ročného obratu sa spoločnosť stáva najväčším dodávateľom dielov, autoservisnej techniky a služieb pre autoservisy v Európe.