Aktuality

15. novembra 2015

TROST podporil Svetielko nádejeV roku 2015 TROST Slovensko nadviazal spoluprácu s občianskym združením Svetielko nádeje. V dňoch 15. a 17. septembra 2015 v Banskej Bystrici a Žiline sa prezentovalo občianske združenie Svetielko nádeje – centrum pomoci detskej onkológie počas dní otvorených dverí, čím mu TROST pomohol dostať sa do širšieho povedomia verejnosti nie len v Banskobystrickom, ale i v Žilinskom kraji.

Svetielko nádeje počas týchto dní dostalo možnosť predstaviť svoju činnosť, ktorú sústreďuje na deti s onkologickým ochorením a ich rodiny. Ako jediná organizácia tohto typu na strednom Slovensku, prevádzkuje prvý detský mobilný hospic v tomto kraji a realizuje rôzne zmysluplné projekty ako napr. prepravná služba, balíček prvého kontaktu, ozdravné pobyty pri mori, na ranči, stretnutia rodín po úmrtí dieťatka a množstvo iných. Svetielko nádeje o.z. a TROST ďakujú všetkým, ktorí sa pri stánku Svetielka pristavili, zaujímali sa o prácu a projekty a prejavili svoju spolupatričnosť.

V roku 2016 je naplánovaná ďalšia spolupráca formou distribúcie pohľadníc maľovaných deťmi. Veríme, že aj tento projekt bude úspešný a Svetielko nádeje bude naďalej podávať pomocnú ruku malým pacientom a pomáhať tak vytvárať láskavú atmosféru dočasného domova.


Viac o činnosti Svetielka nádejeTU.