Aktuality

27. januára 2016

Workshopy 2016

TROST v roku 2016 spúšťa nový seriál obchodno-technických workshopov s cieľom viac sa priblížiť zákazníkom. Workshopy majú otvoriť dvere k problematike obsluhy jednotlivých technických zariadení a zároveň motivovať k záujmu o spoznanie hlbších technických súvislostí. Workshopy sú skrátenou formou školenia, zákazníci sa na nich dozvedia riešenia najčastejších opakujúcich sa problémov použitím zariadení z TROST sortimentu a praktických ukážok. Táto pozvánka na obedovú prestávku spojená s technickými a produktovými informáciami je úvodom k získaniu komplexných informácií z danej problematiky, ktoré sa zákazníci dozvedia na celodenných školeniach.

Prvou témou v mesiaci február (23.-25.2.2016) je diagnostika TEXA.

Obsah
• Obsluha a ovládanie softvéru TEXA IDC
• Ponuka diagnostických funkcií
• Špecifické diagnostické funkcie u vybraných riadiacich jednotiek
• Použitie vybraných špecifických diagnostických funkcií pri údržbe
• Praktické ukážky meraní a vyhodnotení v dielni

Workshop je nadstavba vedomostí v práci s týmto zariadením po jeho úvodnom zaškolení pri odvzdávaní a sprevádzkovaní. Viac informácií získate u svojich obchodných zástupcov.