Aktuality

15. októbra 2016

Sme Váš partner, nie konkurent

Ako už headline hovorí, kampaň „TROST predáva veľkým, aby veľkí predávali malým“ prezentuje veľkú konkurenčnú výhodu TROSTu, ktorá odlišuje od ostatných distribútorov náhradných dielov – a teda že TROST neprevádzkuje maloobchod a nepredáva koncovému spotrebiteľovi.