ISTOTA JE MERATEĽNÁ

Brzdy a nápravy

Bezpečnosť zákazníka je úplne zaručená iba vtedy, keď brzdy a nápravy fungujú bez chýb. K preskúšaniu a oprave dielov z tejto kategórie vám poskytujeme široký sortiment príslušnej techniky. Ide predovšetkým o brzdové skúšobné stolice, meraciu techniku pre systém náprav, prístroje pre meranie intenzity bŕzd alebo pre ich opravu. Môžete úplne dôverovať spoľahlivosti našej vlastnej značky Monochrom alebo inému obdobnému dodávateľovi v značkovej kvalite.

Značky

  • Beissbarth
  • Busching
  • Hofmann
  • monochrom
  • Romess

Ponuka nášho sortimentu.