POSILNENIE VÁŠHO SERVISU

Partnerské koncepty firmy Trost

Pre malé, nezávislé sevisy nastáva ťažká doba v dôsledku neustále sa zvyšujúcej konkurencie. Preto podporujeme našich konceptových partnerov rozsiahlym technickým, organizačným a komunikačným know-how systémom, ktorý napomáha zvyšovať konkurencieschopnosť práve týchto malých servisov.

Dve varianty, jeden základ

Partnerský koncept firmy Trost rozlišuje dva druhy partnerského členstva – základná verzia partnerstva s firmou Trost a VIP partnerská verzia.

Obe varianty sú založené na rovnakom základe technických, organizačných a komunikačných modulov.

VIP verzia na viac poskytuje prístup k piatim silným značkám na celoeurópskom trhu servisných služieb. Všetci partneri firmy Trost tiež dostávajú individuálne bonusové programy.