TURBO PRE VAŠE ZÁSOBOVANIE

repex logistika

repex ponúka prednostné vybavenie pri objednávkach, zasielaní a príjme všetkých dielov a príslušenstva. Taktiež garančné prípady sú rýchle a prednostne riešené. Expresná logistika pre konceptovýc partnerov dostupná čoskoro už aj na Slovensku!