TECHNICKÉ PORADENSTVO NA ZAVOLANIE

repnet – online technická podpora

repnet umožňuje prístup k rozsiahlej odbornej databáze z odboru autoopravárenstva. Obsahuje spôsoby riešenia opravárenských prípadov z praxe, tzv. Hotline-Praxis. Odborná databáza repnet pre konceptovýc partnerov dostupná čoskoro už aj v slovenskom jazyku!