JEDNO ZAVOLANIE VÁS POSUNIE ĎALEJ

repline – opravárenská hotline

Poradenská linka repline vám ponúka okamžitú pomoc pri opravách vozidiel prostredníctvom odborných systémových technikov a majstrov svojho odboru. Na základe našich dlhoročných skúseností sme vytvorili rozsiahlu databázu riešených problémov, ktorá je svojim obsahom na Slovensku ojedinelá.

Postup pri volaní na repline

 

1) Identifikácia volajúceho – ohlásenie firmy a kontaktnej osoby pre spätné volanie, prípadne iného telefónneho čísla ako ktoré je v zozname nahlásených čísiel pre repline

2) Pre komunikáciu s repline je nutné mať pripravené nasledujúce údaje o vozidle: VIN kód vozidla, typ vozidla – výrobca, model, rok výroby vozidla, typ a obsah motoru vozidla, kód motoru vozidla

3) Presná špecifikácia technického problému z dôvodu poskytnutia správnej informácie.

 

Bezplatná repline

+421 800 876 078