NEMUSÍTE SI KÚPIŤ, MY VÁM POŽIČIAME.

Požičovňa servisného vybavenia 

Projekt “POŽIČOVŇA SERVISNÉHO VYBAVENIA” je určený pre našich obchodných partnerov - servisy pre účely vypožičania špeciálnych prípravkov a náradia určených na realizáciu niektorých špeciálnych servisných úkonov. Služby požičovne náradia môžete využiť na pobočkách Bratislava, Nitra, Košice alebo centrálne v Banskej Bystrici. Zoznam prípravkov bol rozšírený o nové prípravky!

Ako postupovať, ak potrebujete niektorý z prípravkov uvedených v katalógu pre vykonávanie servisného úkonu?

 

1. V katalógu servisného vybavenia si vyberte prípravok, ktorý potrebujete k úkonu

2. Kontaktujte zákaznícke oddelenie:

Banská Bystrica: 048/ 32 199 77 -Bratislava: 02/32 199 777- Košice: 055/32 199 77 - Nitra: 037/32 199 77 - Žilina: 041/32 199 77 - Trnava: 033/32 199 77

Prípadne Vášho obchodného zástupcu.

3. Pracovník zákazníckeho oddelenia Vám potvrdí termín dodania zapožičaného prípravku a pripraví zmluvu o výpožičke.

4. Podľa dohodnutých podmienok Vám pracovník expedície doručí náradie.

5. Pri dadaní uzatvoríte zmluvu o výpožičke.

6. Najneskôr po uplynutí doby na výpožičku pracovník expedície prevezme u vás predmet výpožičky.

Podmienky:

Výpožičku môže využiť len registrovaný obchodný partner. Konceptový partneri budú vybavený prednostne. Náradie Vám bude zapožičané len v prípade, že ste si objednali od našej spoločnosti náhradné diely, ktoré idete pomocou náradia meniť. V prípade, že daný diel naša spoločnosť nemá na sklade, ani nevie zabezpečiť jeho dodanie do 2 dní, požadované servisné vybavenie Vám bude dodané bez splnenia tejto podmienky.

Doba a cena výpožičky:

3 dni (pracovné) od prevzatia BEZPLATNE V prípade vrátenia zapožičaného náradia po zmluvne stanovenej lehote, si bude naša spoločnosť účtovať zmluvnú pokutu vo výške 2% z pultovej ceny náradia, za každý deň omeškania. Predmet výpožičky musí byť vrátený v pôvodnom stave, v prípade poškodenia sa vypožičiavateľ zaväzuje uhradiť škodu v rozsahu poškodenia, prípadne dané náradie odkúpiť.

 

Kontakt

TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o.
Zvolenská cesta 23

974 05 Banská Bystricabanskabystrica@trost.combratislava@trost.comkosice@trost.comnitra@trost.comzilina@trost.comtrnava@trost.com