Podmienky vrátenia tovaru.

Tlačivo na vrátenie tovaru na stiahnutie

Dôvod vrátenia tovaru:

1. Zákazník neprevzal tovar

2. Nepasuje

3. Chyba v katalógu

4. Omylom objednané

 

Podmienky vrátenia tovaru:

1. Spoločnosť TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. si vyhradzuje právo posúdenia a akceptácie každej žiadosti o vrátenie tovaru.

2. Bez predbežného odsúhlasenia (mailom alebo telefonicky) vrátenia tovaru pracovníkom Zákazníckeho oddelenia spoločnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. nebude tovar prijatý späť.

3. Spolu s vráteným tovarom je potrebné zaslať kópiu tlačiva určeného pre vyzdvihnutie tovaru od zákazníka, ktoré vopred vystaví Zákaznícke oddelenie spoločnosti na základe požiadavky zákazníka (mailom alebo telefonicky).

4. Tovar je možné vrátiť bezplatne do 10 pracovných dní od jeho objednania (dátumu na dodacom liste). Pri prekročení limitu určeného pre vrátenie tovaru (dátum na tlačive pre vyzdvihnutie tovaru od zákazníka)  bude zákazníkovi účtovaný poplatok za nedodržanie podmienok pre vrátenie tovaru vo výške 25% z ceny (zo zákazníkovej nákupnej ceny) vráteného dielu.

5. Maximálna doba na vrátenie tovaru je 30 dní od jeho objednania (dátum na dodacom liste). Po uplynutí tejto lehoty nie je možné tovar vrátiť.

6. Tovar nie je možné vrátiť pokiaľ je diel poškodený, znečistený, bol použitý alebo namontovaný.

7. Tovar je možné vrátiť len v nepoškodenom a neznečistenom pôvodnom obale. V prípade že je obal  vráteného dielu poškodený, znečistený alebo inak znehodnotený si spoločnosť vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi poplatok vo výške 10% z hodnoty vráteného tovaru (zo zákazníkovej nákupnej ceny).

8. Elektrické časti (zapaľovacie a žeraviace sviečky, časti zapaľovania,  časti vstrekovania BOSCH, DELPHI, DENSO a VDO...)  a originálne diely (OE) nie je možné vrátiť. Výnimka je možná len na základe písomného odsúhlasenia pracovníkom spoločnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o.

9. Náklady spojené s prepravou, skladovaním a manipuláciou späť hradí zákazník.